Rudraksha Buddah Bangle Mala - Natural

€0,00

 Rudraksha Buddah Bangle Mala - Natural.

Contains 20 beads.